Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Elemental Holding

Data aktualizacji:

20 listopada 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim w związku z ofertą publiczną akcji serii M oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz praw do akcji serii M (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku).  

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Elemental Holding

plik .pdf, 131,1kB
Pobierz