Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

data aktualizacji

26 sierpnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez:

  • Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii D, E, F (oferującym jest Dom Maklerski Banku Handlowego SA).