Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego BNP Paribas Bank Polska

data aktualizacji

19 czerwca 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną akcji serii O oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L, M, N, O oraz praw do akcji serii O (oferującym jest Dom Maklerski Banku Handlowego SA).