Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego „Newag”

Data aktualizacji:

8 listopada 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• „Newag” SA z siedzibą w Nowym Sączu w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B, C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie).   

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego „Newag”

plik .pdf, 181,2kB
Pobierz