Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych Pharmena i Tarczyński

data aktualizacji

17 maja 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Pharmena SA z siedzibą w Łodzi w związku z ofertą publiczną akcji serii D (oferującym jest Prospectus Dom Maklerski SA) oraz

•  Tarczyński SA z siedzibą w Ujeźdźcu Małym (dokument ofertowy i dokument podsumowujący składające się z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów) w związku z ofertą publiczną akcji serii F oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, F oraz praw do akcji serii F (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE SA).