Komunikat w sprawie wyroku z powództwa pana A. Madeja

data aktualizacji

3 października 2013 r.

W nawiązaniu do komunikatu KNF z dnia 29 listopada 2007 r. zamieszczonego na stronie internetowej KNF i zatytułowanego „Komunikat KNF z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie podejrzenia podania nieprawdziwych informacji w prospekcie emisyjnym Sovereign Capital” niniejszym pragniemy przeprosić pana Andreasa Madeja za zamieszczenie w w/w komunikacie treści, które naruszyły jego dobre imię. Zamieszczenie w komunikacie dotyczącym prospektu emisyjnego Sovereign Capital S.A. treści w żaden sposób nie związanych z tym prospektem odnoszących się do osoby Andreasa Madeja było niestosowne oraz pozbawione podstawy prawnej.