Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Tikkurila Polska S.A z siedzibą w Dębicy i Sitech Spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach

data aktualizacji

2 maja 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 30 kwietnia 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

• Tikkurila Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA.

• Sitech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych Polonez,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek,
- PZU Akcji Krakowiak.