Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w TAURON Ciepło Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

data aktualizacji

 17 maja 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 17 maja 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

TAURON Ciepło Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

Zarządzającym jest Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty.