Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Przedsiębiorstwie Usługowo – Produkcyjnym „TOP SERWIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni

data aktualizacji

8 października 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 7 października 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie funduszu emerytalnego przez:

• Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „TOP SERWIS” Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni 


Zarządzającym jest:
Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”.