Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Przedsiębiorstwie Produkcji Sorbentów i Rekultywacji „ELTUR-WAPORE” Sp. z o. o. Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu

data aktualizacji

10 stycznia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 10 stycznia 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Przedsiębiorstwo Produkcji Sorbentów i Rekultywacji „ELTUR-WAPORE” 
   Sp. z o. o. Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych Polonez,
- PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek,
- PZU Akcji Krakowia