Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie

data aktualizacji

6 września 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 30 sierpnia 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym są:

PKO Parasolowy – fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz PKO Akcji Plus,
- Subfundusz PKO Zrównoważony Plus,
- Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu Plus,
- Subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus,
- Subfundusz PKO Skarbowy Plus,
- Subfundusz PKO Biotechnologii i Innowacji Globalny,
- Subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny;
PKO Światowy Fundusz Walutowy – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty
z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz PKO Akcji Rynku Azji i Pacyfiku,
- Subfundusz PKO Akcji Rynku Amerykańskiego,
- Subfundusz PKO Złota;
PKO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO – specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami:
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2030,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2040,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050,
- Subfundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060.