Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Mondelez Polska Production Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

data aktualizacji

6 września 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 6 września 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

• Mondelez Polska Production Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Fabryka Ciastek w Jarosławiu

Zarządzającym jest:
1. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- ING Subfundusz Obligacji,
- ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- ING Subfundusz Zrównoważony,
- ING Subfundusz Akcji,
2. ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- ING Subfundusz Perspektywa 2045,
- ING Subfundusz Perspektywa 2040,
- ING Subfundusz Perspektywa 2035,
- ING Subfundusz Perspektywa 2030,
- ING Subfundusz Perspektywa 2025,
- ING Subfundusz Perspektywa 2020.


• Mondelez Polska Production Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Fabryka Wyrobów Czekoladowych w Skarbimierzu

Zarządzającym jest:
1. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- ING Subfundusz Obligacji,
- ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- ING Subfundusz Zrównoważony,
- ING Subfundusz Akcji,
2. ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- ING Subfundusz Perspektywa 2045,
- ING Subfundusz Perspektywa 2040,
- ING Subfundusz Perspektywa 2035,
- ING Subfundusz Perspektywa 2030,
- ING Subfundusz Perspektywa 2025,
- ING Subfundusz Perspektywa 2020.