Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w EPORE Sp. z o.o. Oddział Bełchatów z siedzibą w Rogowcu i Krajowej Spółce Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu

Data aktualizacji:
12 lipca 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 10 lipca 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

EPORE Sp. z o.o. Oddział Bełchatów z siedzibą w Rogowcu

Zarządzającym jest:
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Akcji KRAKOWIAK.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 11 lipca 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:


Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu

Zarządzającym jest:
ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- ING Gotówkowy,
- ING Subfundusz Obligacji,
- ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
- ING Subfundusz Zrównoważony,
- ING Subfundusz Akcji,

ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonym Subfunduszem: ING (L) Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego,

ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- ING Subfundusz Perspektywa 2045,
- ING Subfundusz Perspektywa 2040,
- ING Subfundusz Perspektywa 2035,
- ING Subfundusz Perspektywa 2030,
- ING Subfundusz Perspektywa 2025,
- ING Subfundusz Perspektywa 2020.

 

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w EPORE Sp. z o.o. Oddział Bełchatów z siedzibą w Rogowcu i Krajowej Spółce Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu

plik .pdf, 68,9kB
Pobierz

Krajową Spółkę Cukrową S.A. z siedzibą w Toruniu

plik .pdf, 70kB
Pobierz