Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w Epore Sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni

data aktualizacji

14 czerwca 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 14 czerwca 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie funduszu emerytalnego przez:

         • Epore Sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni

Zarządzającym jest:
Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”