Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w „Comal Automatyka W. Codrow, M. Malarska spółka jawna” z siedzibą we Wrocławiu i EPORE Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś z siedzibą w Żarskiej Wsi

data aktualizacji

17 października 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 15 października 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

„Comal Automatyka W. Codrow, M. Malarska spółka jawna” z siedzibą we Wrocławiu

Zarządzającym jest:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji Nowa Europa.Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 17 października 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie funuszu emerytalnego przez:


• EPORE Sp. z o.o. Oddział Żarska Wieś z siedzibą w Żarskiej Wsi

Zarządzającym jest:
Pracowniczy Fundusz Emerytalny „Nowy Świat”.