Komunikat w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego EDF RYBNIK z prospektem emisyjnym

data aktualizacji

22 kwietnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdzono równoważność pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, informacji zawartych w memorandum informacyjnym sporządzonym przez:

• EDF RYBNIK SA z siedzibą w Rybniku w formie jednolitego dokumentu w związku z ofertą publiczną akcji serii C (oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku SA)