Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w "Autostrada Wielkopolska" S.A. i "Autostrada Wielkopolska II" S.A. z siedzibą w Poznaniu

Data aktualizacji:
18 kwietnia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 18 kwietnia 2013 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o  wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

„Autostrada Wielkopolska”  S.A.  z siedzibą w Poznaniu

Zarządzającym jest:
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- KBC Subfundusz Papierów Dłużnych,
- KBC Subfundusz Pieniężny,
- KBC Subfundusz Stabilny,
- KBC Subfundusz Aktywny,
- KBC Subfundusz Akcyjny,
- KBC Subfundusz Globalny Stabilny,
- KBC Subfundusz Zmiennej Alokacji,
- KBC Subfundusz Globalny Akcyjny,
- KBC Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek.
          • „Autostrada Wielkopolska II” S.A. z siedzibą w Poznaniu

Zarządzającym jest:
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- KBC Subfundusz Papierów Dłużnych,
- KBC Subfundusz Pieniężny,
- KBC Subfundusz Stabilny,
- KBC Subfundusz Aktywny,
- KBC Subfundusz Akcyjny,
- KBC Subfundusz Globalny Stabilny,
- KBC Subfundusz Zmiennej Alokacji,
- KBC Subfundusz Globalny Akcyjny,
- KBC Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w "Autostrada Wielkopolska" S.A. i "Autostrada Wielkopolska II" S.A. z siedzibą w Poznaniu1

plik .pdf, 70kB
Pobierz

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w "Autostrada Wielkopolska" S.A. i "Autostrada Wielkopolska II" S.A. z siedzibą w Poznaniu2

plik .pdf, 70kB
Pobierz