Uwzględnienie apelacji w sprawie manipulacji akcjami Chemoserwis-Dwory

data aktualizacji

Sąd Okręgowy w Płocku uwzględnił apelacje prokuratora oraz pełnomocnika Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) występującego jako oskarżyciel posiłkowy, od wyroku z grudnia 2013 r. uniewinniającego dwie osoby fizyczne od popełniania przestępstwa manipulacji akcjami Chemoservis-Dwory SA w lipcu 2009 r.

Sąd II instancji wskazał, że sąd rejonowy podjął decyzję pochopnie i przekazał sprawę do ponownego  rozpoznania. Wyrok Sądu Okręgowego został ogłoszony w dniu 17 października 2014 r., sygn. akt sprawy - V Ka 544/14. Wyrok jest prawomocny.