Publikacja wyników europejskiego AQR i stress testu banków – 26 października 2014 r. (niedziela)

data aktualizacji

Informujemy, że wyniki przeglądu jakości aktywów (AQR) oraz testów warunków skrajnych europejskich banków zostaną opublikowane przez Europejski Bank Centralny (EBC) i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) w dniu 26 października 2014 r. (niedziela) o godz. 12:00 czasu polskiego.

W tym samym czasie zakładane jest również podanie przez KNF wyników przeglądu jakości aktywów przeprowadzonego zgodnie z metodyką EBC oraz wyników stress testów 15 banków z Polski reprezentujących około 79% aktywów polskiego sektora banków komercyjnych oraz około 72% aktywów polskiego sektora bankowego.

Komunikat EBC:
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr141010.en.html  
Komunikat EBA:
http://www.eba.europa.eu/-/eba-announces-2014-eu-wide-stress-test-publication-date