Komunikat w sprawie zezwolenia dla BGK związanego z programem wspierania przedsiębiorczości

data aktualizacji

W dniu 27 czerwca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie1 zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania i analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w związku z zamiarem udzielania tym bankom przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji portfela kredytowego, w rozumieniu art. 128b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo bankowe, w ramach realizacji programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

_______________________________
1W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów, J.Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz J.Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.