Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Domu Maklerskiego IDM do dnia 20 czerwca 2014 r.

Data aktualizacji:
Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

Dom Maklerski IDM SA – od dnia 20 maja 2014 r. do dnia 20 czerwca 2014 r. włącznie.

Powodem zawieszenia obrotu akcjami jest potrzeba zapewnienia inwestorom równego dostępu do informacji w związku ze środkami nadzorczymi podejmowanymi przez KNF w stosunku do Domu Maklerskiego IDM SA jako podmiotu prowadzącego działalność maklerską.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Domu Maklerskiego IDM do dnia 20 czerwca 2014 r.

plik .pdf, 26,7kB
Pobierz