Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:

zmiany w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA,


dokonane Uchwałą Nr 17/554/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 25 lipca 2014 roku.