Komunikat w sprawie zatwierdzenia zmian w regulaminie KDPW SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono:

zmiany w regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA

dokonane Uchwałą Nr 15/513/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 27 maja 2013 r., zmienioną uchwałą Nr 9/546/14 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 21 maja 2014 r.