Komunikat w sprawie wyników osiąganych przez inwestorów na rynku forex

data aktualizacji

Z badania przeprowadzonego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wśród krajowych domów maklerskich i biur maklerskich oferujących klientom możliwość inwestowania na rynku forex w ramach internetowych platform transakcyjnych wynika, że w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.:


• ok. 81% aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku forex poniosło stratę,

• ok. 19% aktywnych klientów korzystających z internetowych platform transakcyjnych rynku forex osiągnęło zysk.

UKNF przypomina, że inwestowanie z wykorzystaniem dźwigni finansowej wiąże się z wysokim ryzykiem, a ewentualna strata może być wyższa niż początkowy depozyt.