Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wycofania licencji dla Global Markets OOD

Data aktualizacji:
Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że bułgarski organ nadzoru (Bulgarian Financial Supervision Commission) rozpoczął procedurę cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej dla Global Markets OOD z siedzibą w Bułgarii (dalej: GM). GM jest spółką, która notyfikowała zamiar prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, zgodnie z art. 32 unijnej dyrektywy MiFID.

W związku z powyższym, Komisja Nadzoru Finansowego informuje, że Global Markets OOD nie może zawierać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umów z nowymi klientami oraz powinna dążyć do rozliczenia i zakończenia umów z obecnymi klientami.

Komunikat o podjęciu kroków w celu cofnięcia licencji dla GM (wersja angielska).

Do pobrania

Komunikat w sprawie wycofania licencji dla Global Markets OOD

plik .pdf, 85,2kB
Pobierz