Komunikat w sprawie udzielenia zgody na dokonanie zmian w statucie spółki Towarowa Giełda Energii SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiono udzielić zgody na dokonanie zmian w § 2 ust. 1 Statutu spółki:

Towarowa Giełda Energii SA,

dokonane Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Towarowa Giełda Energii SA z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia zmian w statucie Towarowej Giełdy Energii SA.