Komunikat w sprawie udzielenia zgody na dokonanie zmian w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) postanowiono udzielić zgody na dokonanie:
  • zmian w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii SA

zgodnie z Uchwałą Nr 39/8/VI/14 Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA z dnia 10 października 2014 roku.