Komunikat w sprawie przejęcia zarządzania OFE WARTA przez PTE Allianz Polska S.A.

data aktualizacji

W dniu 26 maja 2014 r. rozpoczyna się likwidacja Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA w związku z przejęciem zarządzania tym Funduszem przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.

Do dnia zakończenia likwidacji OFE WARTA, wyznaczonego na dzień 19 września 2014 r., PTE Allianz Polska S.A. będzie zarządzało równolegle dwoma Funduszami: OFE WARTA i Allianz Polska OFE.

Po zakończeniu likwidacji OFE WARTA i przeniesieniu aktywów Funduszu do Allianz Polska OFE na rynku emerytalnym funkcjonować będzie 12 otwartych funduszy