Komunikat w sprawie postępowań administracyjnych wobec niektórych akcjonariuszy Grupy Azoty

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej kar pieniężnych wobec podejrzenia naruszenia przez:

• Norica Holding S.a.r.l. z Luksemburga,
• Vertco Ventures Limited z Cypru,
• Omana Holdings Limited z Cypru,

art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie publicznej, w związku z transakcjami na akcjach spółki Grupa Azoty SA.

KNF przekazuje też do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej kary pieniężnej wobec podejrzenia naruszenia przez Raiffeisen Centrobank AG z Austrii art. 69 ustawy o ofercie publicznej w związku z posiadaniem akcji spółki Grupa Azoty SA.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowań ma na celu kształtowanie świadomości prawnej poprzez utwierdzenie prawidłowych postaw wobec prawa oraz uświadomienie uczestnikom rynku kapitałowego, że KNF na bieżąco weryfikuje wykonywanie przez akcjonariuszy obowiązków określonych w art. 69 ustawy o ofercie publicznej. Wprowadzenie przez ustawodawcę szczegółowych przepisów zobowiązujących akcjonariuszy do precyzyjnego informowania o zaangażowaniu w spółkę publiczną i dalszych planach w stosunku do niej służy bowiem zwiększeniu transparentności rynku kapitałowego oraz zapewnia większy poziom ochrony inwestorów. Ponadto komunikat KNF ma stanowić dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego bodziec do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków informacyjnych.