Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w PZU SA, PZU Centrum Operacji SA oraz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

data aktualizacji

30 czerwca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 26 czerwca 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

Zarządzającym jest:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 26 czerwca 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

PZU Centrum Operacji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 27 czerwca 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA.