Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w PKN ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Data aktualizacji:
11 lutego 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 10 lutego 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Zarządzającym jest:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Akcji KRAKOWIAK.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w PKN ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

plik .pdf, 69kB
Pobierz