Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w ING Commercial Finance Polska

Data aktualizacji:

18 grudnia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 18 grudnia 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

• ING Commercial Finance Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarządzającym jest:

1. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
- ING Subfundusz Obligacji,
      - ING Subfundusz Stabilnego Wzrostu,
      - ING Subfundusz Zrównoważony,
      - ING Subfundusz Akcji,
      - ING Subfundusz Gotówkowy,

2. ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
       - ING Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L),
       - ING Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L),
       - ING Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L),
       - ING Subfundusz Globalnych Możliwości (L),
       - ING Subfundusz Nowej Azji (L),

3. ING Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:
      - ING Subfundusz Perspektywa 2045,
      - ING Subfundusz Perspektywa 2040,
      - ING Subfundusz Perspektywa 2035,
      - ING Subfundusz Perspektywa 2030,
      - ING Subfundusz Perspektywa 2025,
      - ING Subfundusz Perspektywa 2020.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w ING Commercial Finance Polska

plik .pdf, 104,8kB
Pobierz