Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w ELEKTROTIM

data aktualizacji

6 października 2014 r.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 3 października 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

ELEKTROTIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Zarządzającym jest:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Gotówkowy,
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji NOWA EUROPA.