Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w EL PAK Sp. z o.o.

Data aktualizacji:

11 grudnia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 11 grudnia 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

• EL PAK Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie.

Zarządzającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w EL PAK Sp. z o.o.

plik .pdf, 100,4kB
Pobierz