Komunikat w sprawie wpisu do rejestru PPE w „SACMI POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

data aktualizacji

22 stycznia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 14 stycznia 2014 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

„SACMI POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim

Zarządzającym jest:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,
- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,
- PZU Zrównoważony,
- PZU Akcji KRAKOWIAK,
- PZU Akcji Nowa Europa.