Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego VIGO System

data aktualizacji

16 października 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• VIGO System SA z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w związku z ofertą publiczną akcji serii A,C,D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A,C,D oraz praw do akcji serii D (oferującym jest Dom Inwestycyjny Investors SA).