Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Torpol

data aktualizacji

13 czerwca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Torpol SA z siedzibą w  Poznaniu w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (współoferującymi są: Dom Maklerski BZ WBK SA z siedzibą w Poznaniu oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie).