Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego spółki Getin Noble Bank

data aktualizacji

11 czerwca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

Getin Noble Bank  SA z siedzibą w  Warszawie w związku z ofertą publiczną obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych (oferującym jest: Noble Securities SA z siedzibą w Warszawie).