Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Skarbiec Holding

data aktualizacji

22 października 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Skarbiec Holding SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A (oferującym jest: Dom Maklerski BZ WBK SA z siedzibą w Poznaniu).