Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PCC Rokita SA

data aktualizacji

28 stycznia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono podstawowy prospekt emisyjny sporządzony przez:

PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, w związku z ofertą publiczną Obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Obligacji emitowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji (oferującym jest Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej).