Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PCC Rokita

Data aktualizacji:

7 maja 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • PCC Rokita SA z siedzibą w Brzegu Dolnym  w związku z ofertą publiczną akcji serii B, C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Dom Maklerski BDM z siedzibą w Bielsku-Białej).
Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PCC Rokita

plik .pdf, 64,5kB
Pobierz