Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Multimedia Polska

data aktualizacji

13 maja 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Multimedia Polska SA z siedzibą w Gdyni w związku z ofertą publiczną sprzedaży oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A (oferującym jest UniCredit CAIB Poland SA).