Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Multimedia Polska

Data aktualizacji:

13 maja 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Multimedia Polska SA z siedzibą w Gdyni w związku z ofertą publiczną sprzedaży oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A (oferującym jest UniCredit CAIB Poland SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Multimedia Polska

plik .pdf, 64,1kB
Pobierz