Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Medicalgorithmics

data aktualizacji

10 stycznia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Medicalgorithmics SA z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D (oferującym jest Dom Maklerski Trigon SA).