Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Kino Polska TV SA

Data aktualizacji:

11 grudnia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Kino Polska TV SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C Kino Polska TV SA z siedzibą w Warszawie (firmą inwestycyjną jest Noble Securities SA z siedzibą w Warszawie).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Kino Polska TV SA

plik .pdf, 128,2kB
Pobierz