Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego JHM DEVELOPMENT SA

Data aktualizacji:

31 grudnia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

JHM DEVELOPMENT SA z siedzibą w Skierniewicach, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A2 JHM DEVELOPMENT SA (firmą inwestycyjną jest Dom Maklerski Banku BPS SA).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego JHM DEVELOPMENT SA

plik .pdf, 64,2kB
Pobierz