Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Internet Media Services

data aktualizacji

3 października 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Internet Media Services SA z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G oraz H (firma inwestycyjna - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).