Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Hygienika

Data aktualizacji:

14 maja 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Hygienika SA z siedzibą w Lublińcu w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie).

Do pobrania

Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Hygienika

plik .pdf, 64,7kB
Pobierz