Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Grodno

data aktualizacji

12 czerwca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Grodno SA z siedzibą w Michałowie – Grabinie w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).