Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Energa

data aktualizacji

17 stycznia 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Energa SA z siedzibą w Gdańsku w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji serii A (oferującym jest UniCredit CAIB Poland SA).