Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Echo Investment

data aktualizacji

24 czerwca 2014 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Echo Investment SA z siedzibą w  Kielcach w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach programu emisji o łącznej wartości nominalnej do 200.000.000 zł. (oferującym jest: Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).